icon-facebook icon-instagram icon-pinterest icon-soundcloud icon-twitter icon-youtube

Due to scheduled maintenance Court users may encounter brief outages to services accessed via our website between 1:00am – 9:00am on Sunday 23 June 2024. We apologise for any inconvenience caused.

Victoria Yüksek Mahkemesi Hakkında

Bu sayfayı başka bir dilde dinleyin veya okuyun

Bu sayfayı başka bir dilde dinleyebilir veya web sayfasının en üstündeki bu simgeyi tıklayarak İngilizce olarak dinleyebilirsiniz.

Readspeaker icon

 

 

Bu sayfayı, web sayfasının en üstündeki " Other Languages" düğmesini tıklayarak başka bir dilde okuyabilirsiniz.

Bu rehber yalnızca genel bilgiler içermektedir ve yasal tavsiye niteliğinde değildir.

Yüksek Mahkeme, Mahkemede kendi kendilerini temsil edenlere yardımcı olmak için Türkçe videolar hazırlamıştır. Bu videolarda, duruşmalara nasıl hazırlanılacağı, yeminli beyan (affidavit) belgesinin nasıl doldurulacağı ve duruşma gününde neler olacağıyla ilgili bilgi ve tavsiyeler bulunur.

Yazılı ve sözlü çeviri – telefon yardımı

Yüksek Mahkemeyi sizin adınıza aramak için bir tercümana ihtiyacınız varsa, lütfen 131 450'den Translating and Interpreting Service 'i (Yazılı ve Sözlü Çeviri Servisi) arayın ve dilinizin İngilizce adını söyleyin. Daha sonra tercümandan 03 8600 2000’dan Victoria Yüksek Mahkemesini aramasını isteyin.

Mahkemenin farklı bölümleri için telefon numaraları aşağıda belirtilmiştir. www.supremecourt.vic.gov.au/contact-us. adresindeki web sitemizin ‘Bizimle iletişime geçin’ sayfasında tam bir liste mevcuttur..

Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için Translating and Interpreting Service website'ı (Yazılı ve Sözlü Çeviri Servisi web sitesi) ziyaret edebilirsiniz.

Victoria Yüksek Mahkemesi Hakkında

Yüksek Mahkeme, Victoria'daki en yüksek mahkemedir. Eyaletteki en karmaşık ve ciddi medeni ve ceza hukuku davalarına bakar. Aynı zamanda Victoria mahkemelerinin ve divanlarının bazı temyiz davalarına bakar.

Yüksek Mahkemede görülen davalar

Mahkemede görülmekte olan davalar hakkında bilgi için, www.supremecourt.vic.gov.au/daily-hearing-list adresindeki Günlük Duruşma Listesine bakın.

Melbourne’da görülen davalar

Yüksek Mahkeme davalarının çoğu Melbourne’da görülür. Melbourne Yüksek Mahkeme Takvimi www.supremecourt.vic.gov.au/going-to-court/court-calendar adresinde bulunabilir.

Kaza bölgelerinde görülen davalar

Mahkeme ayrıca Victoria genelinde Ballarat, Bendigo, Geelong, Hamilton, Horsham, Morwell, Mildura, Sale, Shepparton, Wangaratta, Warrnambool ve Wodonga da dahil olmak üzere çeşitli yerlerdeki davalara da bakar. Kaza bölgelerindeki duruşmaların takvimi şu web sitesinde bulunabilir: www.supremecourt.vic.gov.au/going-to-court/court-calendar/regional-circuit-court-calendar.

Kaza bölgelerinde görülmekte olan davalar için iletişim bilgileri (‘gezici’)

Gezici Temyiz Mahkemeleri:
e-posta: pbnertvfgel@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@yrtsigeraoc

Genel Hukuk Bölümü gezici asliye hukuk mahkemeleri:
e-posta: pvivy.pvephvgf@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@stiucric.livic

Ceza Bölümü gezici mahkemeler:
e-posta: pevzvanyqvivfvba@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@noisividlanimirc

Mahkemeye katılmak

Mahkeme salonunda oturmak ve Yüksek Mahkeme tarafından görülen davaların çoğunu gözlemlemek mümkündür. Daha fazla bilgi için attending court (mahkemeye katılmak) sayfasını ziyaret edin.

Supreme Court of Victoria: The highest court in Victoria (Victoria Yüksek Mahkemesi: Victoria’daki en yüksek mahkeme) broşürünü internetten indirebilirsiniz.

Ücretler

Mevcut ücretlerin bir listesi web sitesinde ya da Asli Sicil’de veya Temyiz Mahkemesi’nde basılı kopya olarak mevcuttur.

Ceza Bölümünde görülen davalar için ücret yoktur.

Ücret muafiyetleri

Bu ücretin ödenmesi sizin için mali sıkıntıya neden olacaksa, Fee Waiver Application form’unu (Ücret Muafiyeti Başvuru formu) doldurarak ücret muafiyeti (ücret ödemeniz gerekmeyecek demektir) başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvurunuzda yazdığınız bilgileri desteklemek için kanıt sağlamanız gerekecektir.

Yüksek Mahkeme’nin Yapısı

Yüksek Mahkeme, Yargılama Bölümü ve Temyiz Mahkemesinden oluşmaktadır. Mahkeme ayrıca bir dizi idari hizmet sunmaktadır.

 

A structure diagram showing the Supreme Court organisational structure shows the Chief Justice at the head of the organisation.

 

Yargıçların çeşitli bölümlere nasıl tahsis edildiği hakkında bilgi, Judicial Organisational Chart’ta (Yargı Organizasyon Şeması) bulunabilir.

Temyiz Mahkemesi Hakkında

Court of Appeal (Temyiz Mahkemesi), Bölge Mahkemesinde ve Yüksek Mahkeme'nin Yargılama Bölümü yargıçları tarafından verilen kararlara karşı temyiz istemleri hakkında karar verir. Ayrıca Victoria Sivil ve İdari Mahkemesi Başkanı ve Başkan Yardımcısı (VCAT) tarafından verilen kararlara karşı temyiz istemleri hakkında da karar verir.

Mahkeme, bir davanın adil bir şekilde yürütülüp yürütülmediğine ve kanunun doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığına karar verir. Bir temyiz davasına genellikle iki veya üç yargıç bakar.

Çoğu durumda, temyizin mahkemeye taşınması için Temyiz Mahkemesinden izin başvurusu yapılmalıdır. Buna “temyize gitmek için izin isteme” denir.

İletişim bilgileri

Telefon: 03 8600 2001

E-posta: pbnertvfgel@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@yrtsigeraoc

Yargılama Bölümü Hakkında

Yargılama Bölümü’nün birkaç ayrı bölümü vardır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır.

Ceza Bölümü

Victoria Yüksek Mahkemesi'nin Criminal Division’ı (Ceza Bölümü), cinayet, adam öldürme, cinayet girişiminde bulunma ve terörizm gibi ciddi ceza davalarına bakar.

Bail Act 1977 tarihli Kefalet Yasası dâhil bir dizi Yasa kapsamında başvurulara da bakar.

İletişim bilgileri

Ceza Sicili: Telefon: 03 8600 2059,
E-posta: pevzvanyqvivfvba@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@noisividlanimirc .

Ticaret Mahkemesi

Commercial Court (Ticaret Mahkemesi) karmaşık ticari (iş ile ilgili) anlaşmazlıklara bakar. Her dava, bir adli görevli tarafından yönetilecek bir Ticaret Mahkemesi “listesine” kaydedilir. Belirli hukuk alanlarını içeren davalarla ilgilenen uzman listeleri de vardır.

İletişim bilgileri

Ticaret Mahkemesi Sicili: Telefon: 03 8600 2002,
E-posta: pbzzrepvnypbheg@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@truoclaicremmoc

Gerçek anlamda acil olan Ticaret Mahkemesi davaları, bir Ticaret Mahkemesi Görev Yargıcı tarafından görülebilir.

 • çalışma saatleri içerisinde: (sabah 9 ile akşam 5 arası): Telefon: 03 8600 2002
 • çalışma saatleri dışında ve hafta sonları: 0439 153 522’yi arayın ya da ulaşamıyorsanız 0447 054 310’u arayın.

Genel Hukuk Bölümü

Common Law Division (Genel Hukuk Bölümü), kişisel yaralanma, mesleki sorumluluk (bir profesyonel çalışanın ihmalkâr eylemleri sonucunda mağdur olan bir kişi tarafından başlatılan yasal işlem), mal varlığı, vasiyetnameler ve mülk anlaşmazlıkları gibi davaları yönetir. Ayrıca bazı itirazlara bakar ve kamu organları ve yetkilileri tarafından alınan kararları gözden geçirir.

Davalar uzman listesine kaydedilmelidir. Her liste, belirli bir hukuk alanıyla ilgilenir ve bu alanda uzmanlığı olan bir adli görevli tarafından yönetilir. Mesleğe İlişkin Bildirim – Specialist Lists in the Common Law Division (Genel Hukuk Bölümündeki Uzmanlık Listeleri) – uzman listelerin isimlerini ve her bir listeye uygun işlem türlerinin kısa bir tanımını sağlar. Davayı başlatan taraf, dava için uygun bir uzman listesi belirlemelidir.

İletişim bilgileri

Ana Sicil (Genel Hukuk): 03 8600 2008’ı arayın.

 Gerçek anlamda acil olan Genel Hukuk davaları Practice Court ’ta (Uygulama Mahkemesi) görülebilir.

 • çalışma saatleri içerisinde: (sabah 9 ile akşam 5 arası): Telefon: 03 8600 2036,
 • E-posta: cenpgvpr.pbheg@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@truoc.ecitcarp
 • çalışma saatleri dışında ve hafta sonları: Telefon: 0412 251 757

Masraflar Mahkemesi

Costs Court (Masraflar Mahkemesi), Yüksek Mahkeme, Bölge Mahkemesi, Sulh Ceza Mahkemesi ve Victoria Sivil ve İdare Mahkemesi'nde (VCAT) görülen davalarda, masraflar üzerinde taraflar arasında bir anlaşmazlığın olduğu durumlardaki davalara bakar. Ayrıca dava vekilleri ve müşterileri arasındaki masraflarla ilgili anlaşmazlıklara da bakar.

Masraflar Mahkemesi masrafları inceler ve bir değerlendirme yapar (bu sürece maliyetlerin “belirlenmesi” denir). Örneğin, Mahkeme bir avukatın maliyetini düşürebilir veya bir davada taraflardan birine başka bir tarafın masraflarını ödeme emri verebilir.

İletişim bilgileri

Telefon: 03 8600 2007

E-posta: pbfgf.pbheg@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@truoc.stsoc

Bir davada kendinizi (avukatsız) temsil etmeyi mi düşünüyorsunuz?

Yüksek Mahkeme'nin Kendini Temsil Eden Davacılar (SRL) Koordinatörü aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

 • Prosedürle ilgili ve pratik rehberlik (yasal tavsiye değil)
 • bir anlaşmazlığı çözmek için alternatif yöntemler hakkında bilgi
 • ücretsiz veya düşük maliyetli yasal hizmetler sağlayan kuruluşlar.
 • kendinizi çeşitli davalarda temsil etmenize yardımcı olacak kılavuzlar.

SRL Koordinatörü için iletişim bilgileri

SRL koordinatörü ile görüşmek isterseniz, lütfen randevu alın:

03 8600 2031 numaralı telefonu arayın

E-posta: Haercerfragrq@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@detneserpernU

Koordinatör’ün ofisi Supreme Court Principal Registry ’dedir.

Mahkeme hizmetleri

Asli Sicil

Supreme Court Principal Registry (Yüksek Mahkeme Asli Sicili), aşağıdakileri de içeren bir dizi idari işlev ve hizmeti yerine getirir:

 • Mahkeme dosyalarının güvenli şekilde saklanmasını sağlamak
 • mahkeme celbi düzenlemek (bireyi tanıklık etmesi için ya da davayla ilgili kanıt niteliğinde belge sunması için davanın duruşmasına katılmaya zorlayan yasal belgeler)
 • yurt dışına yasal belgeler tebliğ etmek
 • belgelerin kopyalarını sağlamak
 • acil konularda prosedür ile ilgili tavsiye sağlamak
 • mahkeme ücretlerini tahsil etmek

Sicil görevlileri size yasal tavsiye veremez. Mahkeme, kuralları, prosedürleri ve süreçleri hakkında genel bilgiler sağlayarak yardımcı olabilirler.

İletişim bilgileri:

Telefon: 03 8600 2004

Adres:

451 Little Bourke Street

Melbourne VIC 3000

Çalışma saatleri: Resmî tatiller hariç, pazartesiden cumaya sabah 9 ile öğleden sonra 4 arası

Vasiyetler ve Vasiyetname Onaylama

Probate Office ’i (Vasiyetname Onaylama Ofisi), aşağıdaki tüm başvurularla ilgilenir:

 • Vasiyetnamenin onaylanması (Mahkeme tarafından verilen ve vasinin veya yöneticinin, ölmüş kişilerin varlıklarıyla ilgili gerekenleri yapmasına izin veren yasal belgeler), ve
 • Yönetimi için izin verilmesi (ölmüş kişinin Vasiyetname bırakmadığı durumlarda).
 • Vasiyetname Onaylama Ofisi size aşağıdaki konularda genel bilgi verebilir:
 • Vasiyetnamenin onaylanması ve ölmüş kişilerin mülkünün idaresi
 • Vasiyetnamenin onaylanması veya idare için başvuru
 • ‘küçük mülk’ servisi
 • Vasiyetname onay kayıtlarının aranması
 • Vasiyetname onay formları ve ücretleri

İletişim bilgileri

Telefon: 03 8600 2000 (Seçenek 1)

E-posta: cebongr@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@etaborp

Adres:

451 Little Bourke Street

Melbourne VIC 3000

Çalışma saatleri: Resmî tatiller hariç, pazartesiden cumaya sabah 9.30 ile öğleden sonra 4 arası

Mahkeme Korumasındaki Fonlar

Funds in Court (Mahkeme Korumasındaki Fonlar), hukuk davalarında Mahkemeye ödenen tüm fonların idare edilmesinde Senior Master (Kıdemli Amir) olarak adlandırılan özel bir yargıca yardımcı olur. Bu fonlar "tazminat" veya "tazminat olmayan" fon olarak ödenir.

‘Tazminat olmayan’ veya ‘ihtilaflı’ fonlar, örneğin, masraflar için depozito olarak veya fonlar üzerinde bir ihtilaf olduğunda Mahkemedeki bir davanın sonucuna gore ödenen paraları kapsar.

'Tazminat' fonları, bir davada tazminat ödenen ancak 18 yaşın altında olduğu ya da örneğin bir kaza, yaralanma veya hastalık ya da zihinsel engellilik gibi nedenlerle fonları yönetemeyen 'hak sahipleri' için yönetilir.

Mahkeme Korumasındaki Fonlar web sitesi (fundsincourt.vic.gov.au/) hem “tazminat” hem de “tazminat olmayan” fonlarla ilgili ayrıntılı bilgi sağlar.

İletişim bilgileri

Telefon: 1300 039 390

Telefon (yurt dışından arayanlar için): 61 3 9032 3777

E-posta: svp@fhcerzrpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocemerpus@cif

Adres Level 5, 469 La Trobe Street Melbourne VIC 3000

Çalışma saatleri: Pazartesiden cumaya sabah 9 ile akşam 5 arası

Jüriler Victoria

Jüri servisi Victoria adalet sisteminin önemli bir parçasıdır. Her yıl binlerce Victorialı, jüri üyesi olarak mahkemeye gitmek için zaman ayırır.

Jüri servisi için seçmen kütüğünden rastgele seçildiyseniz, Juries Victoria ’da (Jüriler Victoria) bilgiler bulabilirsiniz.

İletişim bilgileri

Telefon: 03 8636 6800

E-posta: vasb@whevrf.ivp.tbi.nhua.vog.civ.seiruj@ofni

Adres

Juries Victoria

Ground Floor, County Court Building

250 William Street

Melbourne VIC 3000

Çalışma saatleri: Pazartesiden cumaya sabah 8.45 ile öğleden sonra 4.30 arası

Victoria Hukuk Kütüphanesi

Law Library of Victoria (Victoria Hukuk Kütüphanesi), mahkemeler için ve aynı zamanda hukuk mesleği ve toplum için önemli bir kaynaktır. Yüksek Mahkeme, Bölge Mahkemesi, Sulh Ceza Mahkemesi ve VCAT'ın ortak koleksiyonlarını içerir. Toplum üyesi kişiler Victoria Hukuk Kütüphanesi'nden herhangi bir şey ödünç alamaz, ancak çalışma saatleri içerisinde Yüksek Mahkeme Kütüphanesini ziyaret edebilirler. Kütüphane çok çeşitli dijital yasal kaynaklara sahiptir ve Kütüphanedeki bilgisayarlarda kamuya açık olarak kullanılabilirler.

Web sitesi: www.lawlibrary.vic.gov.au

Adres The Supreme Court Library

210 William Street

Melbourne VIC 3000

Çalışma saatleri

Pazartesiden Perşembeye sabah 8.30 ile akşam 6 arası

Cuma sabah 8.30 ile akşam 5 arası