icon-facebook icon-instagram icon-pinterest icon-soundcloud icon-twitter icon-youtube

O Vrhovnom sudu Viktorije

Poslušajte ili pročitajte ovu stranicu na drugom jeziku

Možete poslušati ovu stranicu na drugom jeziku ili poslušati na engleskom ako kliknete na ovu ikonu pri vrhu stranice.

Readspeaker icon

 

 

Možete pročitati ovu stranicu na drugom jeziku ako kliknete gumb ‘Other Languages’ pri vrhu stranice.

Ovaj vodič sadrži samo opće informacije i nije namijenjen kao pravni savjet.

Tumačenje i prevođenje – pomoć preko telefona

Ako vam je potreban tumač koji će nazvati Vrhovni sud u vaše ime, molimo nazovite Translating and Interpreting Service (Usluge za tumačenje i prevođenje) na broj 131 450 i recite ime vašeg jezika na engleskom. Onda zatražite tumača da nazove Vrhovni sud Viktorije na broj 03 8600 2000.

Telefonski brojevi za različite odjele suda su navedeni ispod. Kompletna lista je dostupna na stranici ‘Kontaktirajte nas’ na našoj stranici: www.supremecourt.vic.gov.au/contact-us.

Možete posjetiti Translating and Interpreting Service website (stranicu Usluga za tumačenje i prevođenje) za više informacija.

 

O Vrhovnom sudu Viktorije

Vrhovni sud je najviši sud u Viktoriji. Saslušava kaznene i građanske predmete koji su među najsloženijim i najozbiljnijim u državi. Također saslušava neke žalbe sa sudova u Viktoriji i tribunala.Vrhovni sud je najviši sud u Viktoriji. Saslušava kaznene i građanske predmete koji su među najsloženijim i najozbiljnijim u državi. Također saslušava neke žalbe sa sudova u Viktoriji i tribunala.

Predmeti koji se saslušavaju na Vrhovnom sudu

Za informacije o trenutnim predmetima koji su ispred suda, pogledajte Listu dnevnih saslušanja na stranici www.supremecourt.vic.gov.au/daily-hearing-list

Predmeti koji se saslušavaju u Melbourneu

Većina slučajeva na Vrhovnom sudu se saslušavaju u Melbourneu. Kalendar Vrhovnog suda u Melbourneu možete pronaći na adresi www.supremecourt.vic.gov.au/going-to-court/court-calendar.

Predmeti koji se saslušavaju u regionalnim područjima

Sud putuje kako bi saslušao slučajeve u mjestima širom Viktorije uključujući Ballarat, Bendigo, Geelong, Hamilton, Horsham, Morwell, Mildura, Sale, Shepparton, Wangaratta, Warrnambool i Wodonga. Kalendar saslušanja u regionalnim područjima je dostupan na stranici: supremecourt.vic.gov.au/going-to-court/court-calendar/regional-circuit-court-calendar.

Kontakt informacije za predmete koji se saslušavaju u regionalnim područjima (‘kružni sud’)

Žalbeni sud - kružni sudovi: email: pbnertvfgel@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@yrtsigeraoc

Odjel za opće pravo - građanski kružni sudovi: email: pvivy.pvephvgf@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@stiucric.livic

Kružni sudovi Odjela za kazneno pravosuđe: email: pevzvanyqvivfvba@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@noisividlanimirc

Nazočenje sudu

Moguće je biti na sudu i promatrati većinu slučajeva koje saslušava Vrhovni sud. Posjetite stranicu attending court (nazočenje sudu) za više informacija.

Datoteka brošure Supreme Court of Victoria: The highest court in Victoria (Vrhovni sud Viktorije: najviši sud u Viktoriji) je dostupna za preuzimanje.

Pristojbe

Lista trenutnih pristojbi je dostupna na internet stranici, ili u tiskanom primjerku iz Glavne sudske pisarnice ili iz pisarnice Žalbenog suda.

Nema pristojbi za slučajeve koji se saslušavaju na Odjelu za kazneno pravosuđe.

Oslobađanje od pristojbi

Ako će vam plaćanje pristojbi prouzročiti financijske poteškoće, možete zatražiti oslobađanje od pristojbe (to znači da nećete morati platiti pristojbu) ako ispunite Fee Waiver Application form (Obrazac zahtjeva za oslobađanje od pristojbe). Morate pružiti dokaze koji će potkrijepiti detalje iskazane u vašem zahtjevu.

Struktura Vrhovnog suda

Vrhovni sud se sastoji od Odjela za sudski proces i Žalbenog suda. Sud također pruža niz administrativnih usluga.

 

A structure diagram showing the Supreme Court organisational structure shows the Chief Justice at the head of the organisation.

 

Možete pronaći Informacije o tome kako su suci dodijeljeni pojedinim odjelima na Judicial Organisational Chart (Shema organizacije pravosuđa).

O Žalbenom sudu

Court of Appeal (Žalbeni sud) odlučuje o žalbama protiv odluka donesenih na Okružnom sudu kao i od strane Odjela za sudske procese Vrhovnog suda. Također odlučuje o žalbama donesenim protiv odluka predsjednika ili potpredsjednika Građanskog i administrativnog tribunala Viktorije (VCAT).

Sud odlučuje o tome da li je sudski proces izvršen pravedno, i da li je zakon točno primijenjen. Obično će dva ili tri suca saslušati žalbu.

U većini slučajeva zahtjev mora biti podnesen kako bi se dobila dozvola za podnošenje žalbe sudu. To se zove ‘zahtjev dozvole za žalbu’.

Kontakt informacije

Telefon: 03 8600 2001

E-mail: pbnertvfgel@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@yrtsigeraoc

O odjelu za sudske procese

Odjel za sudske procese ima nekoliko posebnih odjela. Oni su opisani ispod.

Odjel za kazneno pravosuđe

Criminal Division (Odjel za kazneno pravosuđe) Vrhovnog suda Viktorije saslušava ozbiljne kaznene slučajeve kao što su ubistvo, ubistvo bez predumišljaja, pokušaj ubistva i terorizam.

Suci odjela za kazneno pravosuđe također saslušavaju zahtjeve donesene sukladno nizu zakona, uključujući Zakon o jamstvu 1977 (Bail Act 1977).

Kontakt informacije

Pisarnica odjela kazneno pravosuđe: Telefon: 03 8600 2059, E-mail: pevzvanyqvivfvba@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@noisividlanimirc .

Trgovački sud

Commercial Court (Trgovački sud) saslušava složene trgovačke (poslovne) sporove. Svaki slučaj je upisan u 'listu' Trgovačkog suda i njime rukovodi sudski službenik. Također postoje specijalističke liste koje rukovode slučajevima koji se odnose na posebna područja zakona.

Kontakt informacije

Pisarnica Trgovačkog suda: Telefon: 03 8600 2002, E-mail: pbzzrepvnypbheg@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@truoclaicremmoc

 

 Istinski hitne slučajeve Trgovačkog suda može saslušati dežurni sudac Trgovačkog suda

 • tijekom radnih sati: (9.00 – 17.00 sati): Telefon: 03 8600 2002
 • van radnih sati i vikendom: Telefon 0439 153 522 ili ako nije dostupno 0447 054 310.

 

Odjel za opće pravo

Common Law Division (Odjel za opće pravo) rukovodi cijelim nizom slučajeva, uključujući slučajeve koji uključuju osobne ozljede, profesionalnu odgovornost (pravni slučaj donesen od strane osobe koja je oštećena kao rezultat nemarnog odnosa profesionalne osobe), imovinu, kao i sporove koji se odnose na oporuke i ostavinske predmete. Odjel također saslušava neke žalbe, i vrši pregled odluka donesenih od strane javnih tijela i službenih osoba.

Predmeti moraju biti postavljeni na specijalističku listu. Svaka lista se odnosi na posebno područje zakona i njom rukovodi sudski službenik sa posebnim poznavanjem tog zakonskog područja. Obavijest Profesiji – Specialist Lists in the Common Law Division (Posebne liste na Odjelu općeg prava)– pruža imena specijalističkih lista i kratak opis vrsta slučajeva prikladnih za svaku listu. Stranka koja počinje proces mora imenovati prikladnu specijalističku listu za taj proces

Kontakt informacije

Glavna pisarnica (Opće pravo): Telefon 03 8600 2008.

 Istinski hitni slučajevi Općeg prava mogu biti saslušani na Practice Court (Sud prakse)

 • tijekom radnih sati (9.00 – 17.00 sati): Telefon: 03 8600 2036, E-mail: cenpgvpr.pbheg@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@truoc.ecitcarp
 • van radnih sati i vikendom: Telefon: 0412 251 757

 

Sud za dodjelu troškova

Costs Court (Sud za dodjelu troškova) održava saslušanja gdje dolazi do spora između stranaka koji se odnosi na troškove slučajeva koji su saslušani na Vrhovnom sudu, Okružnom sudu, Sudu za prekršaje i Građanskom i administrativnom tribunalu Viktorije (VCAT). Također saslušava sporove glede troškova između pravnih praktikanata i njihovih klijenata.

Sud za dodjelu troškova vrši uvid u troškove i donosi procjenu (ovaj proces se zove ‘oporezivanje’ troškova). Na primjer, Sud može umanjiti troškove pravnika ili može donijeti naredbu da jedna stranka u sporu plati troškove drugoj.

Kontakt informacije

Telefon: 03 8600 2007

E-mail: pbfgf.pbheg@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@truoc.stsoc

 

 Da li razmišljate o samostalnom zastupanju (bez pravnika) u sudskom procesu?

 Koordinator za samostalne parničare Vrhovnog suda (Supreme Court’s Self-Represented Litigants (SRL) Coordinator) može pomoći kod:

 • proceduralnog i praktičnog vođenja slučaja (ali ne pravni savjet)
 • informacija o alternativnim metodama rješavanja spora
 • organizacija koje pružaju besplatne pravne usluge ili ih pružaju po niskim cijenama.
 • vodiča koji vam mogu pomoći kod samozastupanja u cijelom nizu procesa.

 Kontakt informacije SRL Koordinatora (Koordinatora za samostalne parničare)

 Ako se želite sastati sa SRL koordinatorom, molimo zakažite termin:

 Telefon 03 8600 2031

 E-mail: Haercerfragrq@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@detneserpernU

 Ured koordinatora je pri Supreme Court Principal Registry (Glavnoj pisarnici Vrhovnog suda).

 

Usluge suda

Glavna pisarnica

Supreme Court Principal Registry (Glavna pisarnica Vrhovnog suda) obavlja niz administrativnih zadaća i usluga uključujući:

 • održavanje sigurne pismohrane dokumenata Suda
 • izdavanje sudskih poziva ('subpoenas', pravnih dokumenata koji prisiljavaju osobu da nazoči sudskom procesu u cilju pružanja dokaza, ili u cilju prilaganja dokumenata kao dokaz u sudskom predmetu)
 • dostava pravnih dokumenata u prekomorskim zemljama
 • dostava preslika dokumenata
 • pružanje proceduralnih savjeta kod hitnih slučajeva
 • naplata sudskih troškova

Osoblje pri pisarnici vam ne može pružiti pravni savjet. Oni vam mogu pomoći sa općim informacijama o Sudu, njegovim pravilima, procedurama i procesima.

Kontakt informacije

Telefon: 03 8600 2004

Adresa:

451 Little Bourke Street

Melbourne VIC 3000

Radni sati: 9.30 do 16 sati od ponedjeljka do petka, osim za državne praznike

Oporuke i potvrda oporuka

Probate Office (Ured za potvrdu oporuka) rukovodi svim zahtjevima za:

 • odobrenje potvrde oporuka (pravni dokumenti koje izdaje sud i koji dozvoljavaju izvršitelju ili administratoru rukovođenje ostavinom preminule osobe), i
 • administraciju (gdje preminula osoba nije ostavila oporuku).

Ured za potvrdu oporuka vam može pružiti opće informacije o:

 • Odobrenjima oporuka i administracije ostavine preminule osobe
 • Podnošenju zahtjeva za potvrdu oporuke ili administraciju
 • Uslugama za ‘male ostavine’
 • Pretragama upisa oporuka
 • Oporučnim obrascima i pristojbama

Kontakt informacije

Telefon: 03 8600 2000 (Izbor 1)

E-mail: cebongr@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@etaborp

Adresa:

451 Little Bourke Street

Melbourne VIC 3000

Radni sati: 9.30 do 16 sati od ponedjeljka do petka, osim za državne praznike

Sredstva pri sudu

Funds in Court (Sredstva pri sudu) pomaže posebnom sucu koji se zove Senior Master (Glavni upravitelj) kod administracije svih sredstava plaćenih sudu u građanskim procesima. Ova sredstva su uplaćena bilo kao ‘nagradna’ ili ‘nenagradna’ sredstva.

‘Nenagradna’ ili ‘sporna’ sredstva uključuju, na primjer, sredstva uplaćena kao osiguranje za troškove, ili gdje se čeka ishod sudskog procesa koji u tijeku i gdje je došlo do spora oko sredstava.

‘Nagradna’ sredstva se upravljaju za ‘korisnike’ kojima je dodijeljeno obeštećenje u sudskom slučaju ali koji sami nisu u stanju rukovoditi sredstvima, bilo da su ispod 18 godina starosti ili zbog, na primjer, nezgode, ozljede ili bolesti, ili intelektualne onesposobljenosti.

Internet stranica Sredstava pri sudu (www.fundsincourt.vic.gov.au/) pruža pune detalje koji se odnose na ‘nagradna’ i ‘nenagradna’ sredstva.

Kontakt informacije

Telefon: 1300 039 390

Telefon (za prekomorske pozive): 61 3 9032 3777

E-mail: svp@fhcerzrpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocemerpus@cif

Adresa

Level 5, 469 La Trobe Street

Melbourne VIC 3000

Radni sati: od ponedjeljka do petka od 9–17 sati

Porotna služba u Viktoriji

Porotna služba je važan dio pravosudnog sustava u Viktoriji. Svake godine tisuće žitelja Viktorije daju svoje vrijeme kako bi nazočili sudu kao član porote.

Ukoliko ste bili slučajno odabrani sa liste birača za porotnu službu, možete naći informacije na stranici Juries Victoria (Porotna služba Viktorije).

Kontakt informacije

Telefon: 03 8636 6800

E-mail: vasb@whevrf.ivp.tbi.nhua.vog.civ.seiruj@ofni

Adresa

Juries Victoria

Ground Floor, County Court Building

250 William Street

Melbourne VIC 3000

Radni sati: od ponedjeljka do petka od 8.45 do 16.30 sati

Pravna knjižnica Viktorije

Law Library of Victoria (Pravna knjižnica Viktorije) je važan resurs za sudove, kao i za pravnu profesiju i zajednicu. Uključuje kombinirane kolekcije Vrhovnog suda, Okružnog suda, Suda za prekršaje i VCAT-a. Članovi javnosti ne mogu posuditi stavke iz Pravne knjižnice Viktorije, ali mogu posjetiti Knjižnicu Vrhovnog suda tijekom radnih sati. Knjižnica ima široki izbor digitalnih pravnih resursa koji su dostupni za javnu uporabu na računalima u knjižnici.

Internet stranica: www.lawlibrary.vic.gov.au

Adresa

The Supreme Court Library

210 William Street

Melbourne VIC 3000

Radni sati

od ponedjeljka do četvrtka 8.30 do 18.00 sati

petak 8.30 do 17.00 sati