icon-facebook icon-instagram icon-pinterest icon-soundcloud icon-twitter icon-youtube

Due to scheduled maintenance Court users may encounter brief outages to services accessed via our website between 1:00am – 9:00am on Sunday 23 June 2024. We apologise for any inconvenience caused.

О Врховном суду Викторије

Слушајте или читајте ову страницу на другом језику

Можете да чујете ову страницу на другом језику или да је слушате на енглеском притиском на ово дугме на врху веб странице.

Можете да читате ову страницу на другом језику притискањем дугмета ‘Other Languages’ на врху веб странице.

Ово упутство само садржи опште информације и није намењено да буде правни савет.

Превођење и тумачење- помоћ путем телефона

Ако имате потребу да преводилац у ваше име позове Врховни суд, молимо вас позовите Translating and Interpreting Service (Службу превођења и тумачења) на 131 450 и на енглеском кажите назив вашег језика. Онда замолите преводиоца да позове Врховни суд Викторије на 03 8600 2000.

Бројеви телефона за различита одељења Суда су наведени у наставку. Целокупан списак се може наћи на страници "Контактирајте нас" на нашој веб страници: www.supremecourt.vic.gov.au/contact-us.

Можете да посетите Translating and Interpreting Service (веб страницу Службе превођења и тумачења) за више информација о служби.

О Врховном суду Викторије

Врховни суд је највиши суд у Викторији. У њему се разматрају кривични и грађански предмети који важе за најтеже и најозбиљније у држави. У њему се такође разматрају неке жалбе са викторијских судова и трибунала.

Предмети који се разматрају у Врховном суду

За информације о предметима који се тренутно налазе пред Судом, погледајте Daily Hearing List (дневни списак рочишта) на www.supremecourt.vic.gov.au/daily-hearing-list

Предмети који се разматрају у Мелбурну

Већина предмета Врховног суда се разматрају у Мелбурну. Календар Врховног суда се може наћи на www.supremecourt.vic.gov.au/going-to-court/court-calendar

Предмети који се разматрају у унутрашњости

Суд такође путује да разматра предмете широм Викторије, укључујући Баларат, Бендиго, Џилонг, Хамилтон, Хоршам, Морвел, Сејл, Шепартон, Вангарата, Варнамбул и Водонга.
Календар рочишта у унутрашњости се може наћи на веб страници: www.supremecourt.vic.gov.au/going-to-court/court-calendar/regional-circuit-court-calendar

Информације за предмете који се разматрају у унутрашњости ("on circuit"-"на терену")

Распоред Апелационог суда: email: pbnertvfgel@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@yrtsigeraoc

Распоред Одељења обичајног права, грађански предмети: email: pvivy.pvephvgf@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@stiucric.livic

Распоред Кривичног одељења: email: pevzvanyqvivfvba@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@noisividlanimirc

Присуствовање суду

Могуће је да седите у судници и пратите рочишта за већину предмета које разматра Врховни суд. Посетите страницу attending court (присуствовање суду) за више информација.

Брошура Supreme Court of Victoria: The highest court in Victoria (Врховни суд Викторије: Највиши суд у Викторији) се може наћи на интернету.

Судски трошкови

Списак садашњих судских трошкова се налази на веб страници, или се може добити у штампаној верзији у Главној регистратури или у Регистратури Апелационог суда.

 • Prothonotary’s Office fees (Судски трошкови Канцеларије протонотара) (То су судски трошкови за предмете који се саслушавају у Комерцијалном суду, Одељењу обичајног права и Суду за трошкове)
 • Court of Appeal fees (Судски трошкови Апелационог суда)
 • Probate fees (Судски трошкови за оставински поступак)

Нема судских трошкова за предмете који се разматрају у Кривичном одељењу.

Ослобађање од судских трошкова

Ако ће вам плаћање судских трошкова проузроковати финансијске тешкоће, можете да поднесете захтев за ослобађање од плаћања судских трошкова (што значи да нећете морати да платите судске трошкове) попуњавањем Fee Waiver Application form(обрасца за ослобађање од судских трошкова). Мораћете да поднесете доказе који ће поткрепити податке које сте навели у вашој апликацији.

Структура Врховног суда

Врховни суд се састоји од Судачког одељења и Апелационог суда. Суд такође пружа неке административне услуге

 

Structure dia

 

Информације о томе како се судије распоређују на разна одељења могу се наћи на Judicial Organisational Chart (Табела организације судског система)

О Апелационом суду

Court of Appeal (Апелациони суд) разматра жалбе на одлуке донесене у Окружном суду и од судија Судачког одељења Врховног суда. Такође разматра жалбе на одлуке председника или потпредседника Викторијског грађанског и административног трибунала (Victorian Civil and Administrative Tribunal- VCAT).

Суд доноси одлуку о томе да ли је суђење вођено праведно и да ли је закон тачно примењен. Једну жалбу обично разматрају две или три судије.

У већини случајева мора се поднети захтев Апелационом суду да одобри да му се поднесе жалба на разматрање. Ово се назива "тражење дозволе за подношење жалбе" ('seeking leave to appeal').

Информације

Телефон: 03 8600 2001

Email: pbnertvfgel@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@yrtsigeraoc

О Судачком одељењу

Судачко одељење има неколико посебних отсека који су описани у наставку.

Кривични отсек

Criminal Division (Кривични отсек) Врховног суда Викторије разматра озбиљне кривичне предмете попут убиства, убиства без предумишљаја, покушаја убиства и тероризма.

Судије Кривичног отсека такође разматрају апликације на основу низа закона, укључујући Закон о кауцији из 1977.

Информације

Кривична регистратура: Телефон: 03 8600 2059, Email: pevzvanyqvivfvba@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@noisividlanimirc .

Комерцијални суд

Commercial Court (Комерцијални суд) разматра сложене комерцијалне (пословне) расправе. Сваки случај се уноси у "листу" Комерцијалног суда, и води га судски званичник. Такође постоје специјализоване листе које се баве предметима из специфичних правних подручја.

Информације

Регистратура Комерцијалног суда: Телефон: 03 8600 2002, Email: pbzzrepvnypbheg@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@truoclaicremmoc

 Проверено хитне случајеве може да разматра дежурни судија Комерцијалног суда

 • током радног времена: (9.00– 17.00): Телефон: 03 8600 2002
 • ван радног времена и викендом: Телефон 0439 153 522 или ако је недоступан 0447 054 310.

Отсек обичајног права

Common Law Division (Отсек обичајног права) разматра низ различитих случајева, укључујући оне које се односе на личну повреду, професионалну одговорност (правна процедура коју је започео неко ко је претрпео повреду као резултат немарног деловања професионалца), имовину, као и сопрове у вези тестамента и оставштине. Такође разматра извесне жалбе и преиспитује одлуке донете од стране јавних тела и званичника.

Процеси морају да буду стављени на посебну листу. Свака листа се бави неком специфичном правном области и води је судски званичник са специјализованим искуством у дотичном правном подручју. Обавештење професији (Notice to the Profession) – Specialist Lists in the Common Law Division (Специјализоване листе у Отсеку обичајног права) –наводи називе специјализованих листи и кратак опис врста процеса које одговарају свакој листи. Страна која започне процес мора да именује одговарајућу специјализовану листу која одговара процесу.

Информације

Главна регистратура (Обичајно право): Телефон 03 8600 2008.

 Проверено хитни случајеви из области обичајног права се могу разматрати у Practice Court (Суду праксе)

 • током радног времена (9.00– 17.00): Телефон: 03 8600 2036, Email: cenpgvpr.pbheg@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@truoc.ecitcarp
 • ван радног времена и викендом: Телефон: 0412 251 757

Суд за трошкове

Costs Court (Суд за трошкове) разматра случајеве када постоје спорови између страна око трошкова у вези процеса вођених у Врховном суду, Окружном суду, Прекршајном суду и Викторијском грађанском и административном трибуналу (VCAT). Такође води расправе око трошкова између правника и њихових клијената.

Суд за трошкове разматра трошкове и прави процену (овај процес се назива "опорезивање" трошкова). На пример, Суд може да смањи рачун који потражује правник, или да наложи једној страни у спору да плати трошкове другој.

Информације

Телефон: 03 8600 2007

Email: pbfgf.pbheg@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@truoc.stsoc

 Да ли размишљате да се сами представљате (без адвоката) у правном процесу?

 Координатор Врховног суда за парничаре који себе представљају (SRL координатор) може да помогне са:

 • процедуралним и практичним упутствима (али не са правним саветима)
 • информацијама о алтернативним методама за разрешење спора
 • организацијама које пружају бесплатне или јефтиније правне услуге (we can help you find legal representation) (ми можемо да вам помогнемо да нађете правног представника).
 • упутставима које вам могу помоћи да се сами представљате у низу процедура.

 Информације о SRL координатору

 Ако желите да се састанете са SRL координатором, молимо вас закажите састанак:

 Телефон 03 8600 2031

 Email: Haercerfragrq@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@detneserpernU

 Канцеларија координатора се налази у Supreme Court Principal Registry

Услуге суда

Главна регистратура

Supreme Court Principal Registry(Главна регистратура Врховног суда) обавља низ административних функција и услуга укључујући:

 • безбедно одржавање судских архива
 • издавање судских позива (правних докумената које обавезују особу да присуствује суђењу да би дала исказ, или поднела документе као доказ у дотичном случају)
 • слање правних докумената у иностранство
 • снабдевање копија докумената
 • давање процедуралних савета за хитне случајеве
 • наплаћивање судских трошкова

Особље у Регистратури не може давати правне савете. Они могу да вам помогну са општим информацијама о Суду, његовим правилима, процедурама и процесима.

Информације:

Телефон: 03 8600 2004

Адреса:

451 Little Bourke Street

Melbourne VIC 3000

Радно време: 9.30 до 16.00 часова од понедељка до петка, осим на државне празнике

Тестаменти и регистрација тестамената

Probate Office (Канцеларија за регистрацију тестамена) је надлежна за апликације око:

 • одобравања регистрације тестамената (правни документи које издаје суд, који омогућавају извршиоцу или администратору да управља покојниковом имовином), и
 • администрирања (када покојник није оставио тестамент).

Канцеларија за регистрацију тестамената може да вам пружи опште информације о:

 • одобравању регистрације тестамената и администрирању имовином покојника
 • аплицирању за одобравање регистрације тестамената или администрирању
 • служби за "мале имовине"
 • претраживању архива апликација за одобравање тестамената
 • обрасцима за регистрацију тестамената и дажбинама у вези регистрације тестамената

Информације

Телефон: 03 8600 2000 (Опција 1)

Email: cebongr@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@etaborp

Адреса:

451 Little Bourke Street

Melbourne VIC 3000

Радно време: 9.30 до 16.00 часова од понедељка до петка, осим на државне празнике

Фондови суда

Funds in Court (Фондови суда) асистира посебном судији који се назива Senior Master (Старији управник) да администрира свим фондовима који се уплаћују Суду у грађанским парницама. Ови фондови се уплаћују као "наградни" или "ненаградни" фондови.

"Ненаградни" или "оспорени" фондови укључују, на пример, новац који се уплаћује као кауција за судске трошкове, или у исчекивању исхода судског процеса када постоји спор око финансијских средстава.

"Наградни" фондови су одређени за "кориснике" који су добили надокнаду у судском процесу, али који нису у стању да сами управљају финансијским средствима, да ли због тога што су малолетни или због, на пример, несреће, повреде или болести, или интелектуалне онеспособљености.

Веб страница Фондова суда (www.fundsincourt.vic.gov.au/) пружа све детаље у вези "наградних" и "ненаградних" фондова.

Информације

Телефон: 1300 039 390

Телефон (за позиве из иностранства): 61 3 9032 3777

Email: svp@fhcerzrpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocemerpus@cif

Адреса

Level 5, 469 La Trobe Street

Melbourne VIC 3000

Радно време: Од понедељка до петка од 9.00–17.00 часова

Пороте Викторије

Поротна служба је важан део правног система Викторије. Сваке године хиљаде Викторијанаца дају своје време да присуствују суду као чланови пороте.

Ако сте насумице изабрани са изборног списка за поротника, информације можете наћи на Juries Victoria (Пороте Викторије).

Информације

Телефон: 03 8636 6800

Email: vasb@whevrf.ivp.tbi.nhua.vog.civ.seiruj@ofni

Адреса

Juries Victoria

Ground Floor, County Court Building

250 William Street

Melbourne VIC 3000

Радно време: Од понедељка до петка од 8.45–16.30 часова

Правна библиотека Викторије

Law Library of Victoria (Правна библиотека Викторије) је важан ресурс за судове, правнике и заједницу. Она садржи комбиноване збирке докумената Врховног суда, Окружног суда, Прекршајног суда и VCAT. Чланови јавности не могу да позајме ствари из Правне библиотеке Викторије, али могу да посете Библиотеку Врховног суда током радног времена. Библиотека располаже широким спектром дигиталних правних ресурса који су на располагању за јавну употребу на компјутерима библиотеке.

Веб страница: www.lawlibrary.vic.gov.au

Адреса

The Supreme Court Library

210 William Street

Melbourne VIC 3000

Радно време

Од понедељка до четвртка 8.30–18.00 часова

Петком 8.30–17.00 часова