icon-facebook icon-instagram icon-pinterest icon-soundcloud icon-twitter icon-youtube

Due to scheduled maintenance Court users may encounter brief outages to services accessed via our website between 1:00am – 9:00am on Sunday 23 June 2024. We apologise for any inconvenience caused.

Sơ lược về Tòa Thượng thẩm Victoria

 

Nghe hoặc đọc trang này bằng ngôn ngữ khác

 

Quý vị có thể bấm vào biểu tượng này ở phía trên cùng trang mạng để nghe trang này bằng ngôn ngữ khác hoặc tiếng Anh.

 

   ReadSpeaker icon   

 

Quý vị có thể bấm vào nút ‘Other Languages’ ở đầu trang mạng để đọc trang này bằng ngôn ngữ khác. Tài liệu hướng dẫn này chỉ trình bày thông tin thông thường và không có ý định là thông tin tư vấn pháp lý.

 

Tòa thượng thẩm đã thực hiện các video bằng tiếng Việt để giúp những người tự đại diện cho mình tại Tòa án. Các video này bao gồm thông tin và lời khuyên như cách chuẩn bị cho phiên tòa điều trần, cách hoàn thành tờ khai hữu thệ và những gì sẽ xảy ra vào ngày hầu tòa.

 

Phiên dịch và thông dịch – trợ giúp qua điện thoại

 

Nếu cần thông dịch viên thay mặt mình gọi điện cho Tòa Thượng thẩm, xin quý vị gọi cho Translating and Interpreting Service (Dịch vụ Thông Phiên dịch) qua số 131 450 và nói cho họ biết quý vị nói ngôn ngữ gì bằng tiếng Anh. Sau đó yêu cầu thông dịch viên gọi điện cho Tòa Thượng thẩm Victoria qua số 03 8600 2000.

 

Dưới đây là các số điện thoại của các ban khác nhau của Tòa Thượng thẩm. Tại trang 'Liên lạc với chúng tôi' trên trang mạng: https://www.supremecourt.vic.gov.au/contact-us. của chúng tôi có danh sách đầy đủ.

 

Quý vị có thể truy cập Translating and Interpreting Service (trang mạng Dịch vụ Thông Phiên dịch) để được biết thêm thông tin về dịch vụ này.

 

Sơ lược về Tòa Thượng thẩm Victoria

 

Tòa Thượng thẩm là tòa án cấp cao nhất ở Victoria. Tòa này phán xét các vụ án hình sự và dân sự phức tạp và nghiêm trọng nhất tại tiểu bang này. Tòa này cũng phán xét một số vụ kháng cáo từ các Tòa án và Tòa tài phán Tiểu bang Victoria.

 

Các vụ việc Tòa Thượng thẩm phán xét

 

Muốn biết thông tin về các vụ việc Tòa này đang phán xét, xem Danh sách Phiên xử Hàng Ngày tại www.supremecourt.vic.gov.au/daily-hearing-list

 

Các vụ việc sẽ phán xét tại Melbourne

 

Tòa Thượng thẩm phán xét đa số vụ việc tại Melbourne. Quý vị có thể tìm lịch Tòa Thượng thẩm Melbourne tại www.supremecourt.vic.gov.au/going-to-court/court-calendar

 

Các vụ việc sẽ phán xét tại ở vùng nông thôn

 

Tòa Thượng thẩm cũng phán xét các vụ việc tại các địa điểm trên khắp Tiểu bang Victoria bao gồm Ballarat, Bendigo, Geelong, Hamilton, Horsham, Morwell, Mildura, Sale, Shepparton, Wangaratta, Warrnambool và Wodonga.
Tại trang mạng: www.supremecourt.vic.gov.au/going-to-court/court-calendar/regional-circuit-court-calendar có lịch các phiên xử tại các vùng nông thôn.

 

Chi tiết liên lạc liên quan đến các vụ việc sẽ phán xét tại ở vùng nông thôn ('on circuit')

 

Hệ thống Tòa phúc thẩm: email: pbnertvfgel@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@yrtsigeraoc

 

Hệ thống dân sự Ban Thông Luật: email: pvivy.pvephvgf@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@stiucric.livic

 

Hệ thống Ban Hình sự: email: pevzvanyqvivfvba@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@noisividlanimirc

 

Hầu tòa

 

Quý vị có thể ngồi trong phòng xử và quan sát hầu hết các vụ việc Tòa Thượng thẩm phán xét. Truy cập trang attending court (hầu tòa) để biết thêm thông tin.

 

Có tài liệu Supreme Court of Victoria: The highest court in Victoria (Tòa Thượng thẩm Victoria: Tòa án cấp cao nhất tại tiểu bang Victoria) để quý vị tải xuống.

 

Lệ phí

 

Tại trang mạng có danh sách lệ phí hiện hành, hoặc hỏi xin bản in tại Phòng Lục sự Chính hoặc Phòng Lục sự Tòa phúc thẩm.

 

   

Các vụ việc Ban Hình sự phán xét thì không phải trả lệ phí.

 

Miễn lệ phí

 

Nếu trả lệ phí sẽ khiến quý vị bị túng quẫn, quý vị có thể nộp đơn xin miễn lệ phí (có nghĩa là quý vị sẽ không phải trả lệ phí) bằng cách hoàn tất một Fee Waiver Application form (Đơn xin Miễn Lệ phí). Quý vị phải nộp bằng chứng để xác minh các chi tiết quý vị viết trong đơn của mình.

 

Cấu trúc Tòa Thượng thẩm

 

Tòa Thượng thẩm gồm có Ban xử án và Tòa phúc thẩm. Tòa Thượng thẩm cũng cung cấp một số dịch vụ hành chính.

 

 

 

 

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về cách cắt cử Quan tòa cho các ban khác nhau trong Judicial Organisational Chart (Sơ đồ Tổ chức Tư pháp).

 

Sơ lược về Tòa phúc thẩm

 

Court of Appeal (Tòa phúc thẩm) phán quyết các vụ kháng cáo các phán quyết của Tòa Trung cấp và của quan tòa Ban xử án TòaThượng thẩm, Tòa phúc thẩm cũng phán quyết các vụ kháng cáo các quyết định của Viên chức Tư pháp (President) hoặc Phó Viên chức Tư pháp (Vice-President) Tòa Dân sự và Hành chính Tiểu bang Victoria (VCAT).

 

Tòa phúc thẩm phán xét xem tòa dưới có xét xử công bằng hay không, và áp dụng pháp luật đúng hay không. Thông thường hai hoặc ba quan tòa sẽ phán xét vụ kháng cáo.

 

Trong hầu hết các trường hợp, phải có đơn để Tòa phúc thẩm cho phép trình vụ kháng cáo trước tòa. Điều này gọi là 'xin phép kháng cáo'.

 

Chi tiết liên lạc

 

Điện thoại: 03 8600 2001

 

Email: pbnertvfgel@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@yrtsigeraoc

 

Sơ lược về Ban xét xử

 

Ban xét xử có một số phân bộ riêng biệt. Những phân bộ này được mô tả dưới đây.

 

Ban hình sự

 

Các Criminal Division (Ban hình sự) Tòa Thượng thẩm Victoria phán xét những vụ án hình sự nghiêm trọng như giết người, ngộ sát, mưu sát và khủng bố.

 

Quan tòa Ban Hình sự cũng phát xét các đơn xin theo một số Đạo luật, bao gồm Đạo luật Tại Ngoại Hầu Tra 1977.

 

Chi tiết liên lạc

 

Phòng lục sự Hình sự: Điện thoại: 03 8600 2059, Email: pevzvanyqvivfvba@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@noisividlanimirc .

 

Tòa Thương mại

 

Các Commercial Court (Tòa Thương mại) phán xét các vụ tranh chấp thương mại phức tạp (liên quan đến kinh doanh). Mỗi vụ việc sẽ được đưa vào danh sách 'Toà thương mại' domột viên chức tư pháp phụ trách. Ngoài ra còn có các danh sách chuyên ngành, phán xét các vụ việc liên quan đến các lĩnh vực cụ thể của pháp luật.

 

Chi tiết liên lạc

 

Phòng lục sự Toà thương mại: Điện thoại: 03 8600 2002, Email: pbzzrepvnypbheg@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@truoclaicremmoc

 

 Quan tòa Trực Tòa Thương mại có thể phán xét các vụ Tòa án Thương mại khẩn cấp thực sự

 
 • trong giờ làm việc: (9 giờ sáng – 5 giờ chiều): Điện thoại: 03 8600 2002
 • ngoài giờ làm việc và cuối tuần: Điện thoại 0439 153 522 hoặc nếu gọi không được thì gọi số 0447 054 310.
 

Ban Thông luật

 

Common Law Division (Ban Thông luật) đảm nhận nhiều vụ việc khác nhau, bao gồm liên quan đến thương tật cá nhân, trách nhiệm nghề nghiệp (thủ tục tố tụng do người bị hại vì người hành nghề chuyên môn đã tắc trách), tài sản, di chúc và tranh chấp di sản. Ban Thông luật cũng phán xét một số vụ kháng cáo, và tái xét các quyết định của các cơ quan công cộng và các viên chức.

 

Các vụ tố tụng phải được đưa vào danh sách chuyên ngành. Mỗi danh sách liên quan đến một lĩnh vực luật pháp cụ thể và do một viên chức tư pháp có chuyên môn về lĩnh vực luật pháp đó phụ trách. Thông báo cho Nghề nghiệp – Specialist Lists in the Common Law Division – (Danh sách Chuyên ngành trong Ban Thông luật) – cung cấp tên của danh sách chuyên ngành và chi tiết mô tả ngắn gọn về các loại thủ tục tố tụng thích hợp cho từng danh sách. Bên nộp đơn tố tụng phải chọn một danh sách chuyên ngành thích hợp cho thủ tục tố tụng đó.

 

Chi tiết liên lạc

 

Phòng lục sự Chính (Thông luật): Điện thoại 03 8600 2008.

 

 Practice Court (Tòa Thông lệ) có thể phán xét các vụ việc Thông luật thực sự khẩn cấp

 
 • trong giờ làm việc (9 giờ sáng – 5 giờ chiều): Điện thoại: 03 8600 2036, Email: cenpgvpr.pbheg@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@truoc.ecitcarp
 • ngoài giờ làm việc và cuối tuần: Điện thoại: 0412 251 757
 

Tòa Chi phí

 

Costs Court (Tòa Chi phí) phán xét các vụ khi xảy ra tranh chấp chi phí giữa các bên liên quan trong các vụ việc đã được phán xét bởi Tòa Thượng thẩm, Tòa Trung cấp, Tòa Sơ thẩm và Tòa Tài phán Dân sự và Hành chính Victoria (VCAT). Tòa này cũng phán xét các vụ tranh chấp chi phí giữa các luật sư và khách hàng.

 

Tòa Chi phí xem xét các chi phí và thẩm định (thủ tục này gọi là 'tính toán' chi phí kiện tụng). Ví dụ: Tòa Chi phí có thể giảm chi phí luật sư hoặc có thể cấp án lệnh một bên trong vụ việc phải trả chi phí cho bên kia.

 

Chi tiết liên lạc

 

Điện thoại: 03 8600 2007

 

Email: pbfgf.pbheg@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@truoc.stsoc

 

 Có phải quý vị định tự đại diện cho mình (không có luật sư) trong thủ tục tố tụng?

 

 Điều phối viên Người kiện Tự Đại diện của Tòa Thượng thẩm (SRL-Supreme Court’s Self-Represented Litigants) có thể giúp đỡ liên quan đến:

 
 • hướng dẫn về thủ tục và quy cách thực hành (nhưng không tư vấn pháp lý)
 • thông tin về các cách thức khác để giải quyết tranh chấp
 • các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp (we can help you find legal representation) (chúng tôi có thể giúp quý vị tìm luật sư).
 • tài liệu hướng dẫn để giúp quý vị tự đại diện trong các thủ tục tố tụng khác nhau.
 

 Chi tiết liên lạc của Điều phối viên SRL

 

 Nếu muốn gặp điều phối viên SRL, xin quý vị đặt hẹn:

 

 Điện thoại 03 8600 2031

 

 Email: Haercerfragrq@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@detneserpernU

 

 Văn phòng Điều phối viên được đặt trong Supreme Court Principal Registry (Phòng Lục sự Chính Tòa Thượng thẩm).

 

Dịch vụ tòa án

 

Phòng Lục sự Chính

 

Supreme Court Principal Registry (Phòng Lục sư Chính Tòa Thượng thẩm) đảm nhận các phận sự và dịch vụ hành chính bao gồm:

 
 • lưu trữ an toàn các hồ sơ Tòa án
 • gửi trát tòa (các giấy tờ pháp lý buộc cá nhân đến dự phiên xử của thủ tục tố tụng để trình bằng chứng, hoặc xuất trình các giấy tờ chứng cứ trong vụ việc)
 • giao giấy tờ pháp lý ở nước ngoài
 • cung cấp bản sao giấy tờ
 • hướng dẫn về thủ tục cho các vấn đề khẩn cấp
 • thu lệ phí tòa án
 

Nhân viên phòng lục sự không thể tư vấn pháp lý cho quý vị. Họ có thể cho quý vị biết thông tin tổng quát về Tòa án, các điều lệ, thủ tục và tiến trình của Tòa án.

 

Chi tiết liên lạc:

 

Điện thoại: 03 8600 2004

 

Địa chỉ:

 

451 Little Bourke Street

Melbourne VIC 3000

 

Giờ làm việc: 9:30 sáng đến 4 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ ngày lễ

 

Di chúc và Xác nhận Di chúc

 

Probate Office (Văn phòng Xác nhận Di chúc) phụ trách tất cả các đơn xin:

 
 • • cấp giấy xác nhận di chúc (giấy tờ pháp lý do Tòa án cấp, cho phép người thi hành hoặc quản lý viên giải quyết tài sản người quá cố), và
 • • quản lý (khi người chết không để lại Di chúc).
 

Văn phòng Xác nhận Di chúc có thể cho quý vị biết thông tin tổng quát về:

 
 • Cấp giấy xác nhận di chúc và quản lý tài sản người quá cố
 • Nộp đơn xin xác nhận di chúc hoặc quản lý
 • dịch vụ 'di sản nhỏ'
 • Tìm kiếm hồ sơ xác nhận di chúc
 • Mẫu đơn và lệ phí xác nhận di chúc
 

Chi tiết liên lạc

 

Điện thoại: 03 8600 2000 (Lựa chọn 1)

 

Email: cebongr@fhcpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocpus@etaborp

 

Địa chỉ:

 

451 Little Bourke Street

Melbourne VIC 3000

 

Giờ làm việc: 9:30 sáng đến 4 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ ngày lễ

 

Quỹ tại Tòa án

 

Funds in Court (Quỹ tại Tòa án) giúp quan tòa đặc biệt gọi là Senior Master quản lý toàn bộ số tiền đã nộp cho Tòa án trong thủ tục tố tụng dân sự. Các khoản tiền này được nộp như là quỹ 'do quyết định của tòa' hoặc 'không do quyết định của tòa'.

 

Quỹ 'không do quyết định của tòa' hoặc 'tranh chấp' bao gồm, ví dụ như tiền đã nộp như là khoản bảo đảm cho chi phí hoặc đang chờ kết quả của thủ tục tố tụng tại Tòa án khi có tranh chấp về tiền.

 

Quỹ 'do quyết định của tòa' được quản lý cho 'những người thụ hưởng' đã được tòa quyết định được bồi thường trong vụ việc của tòa án nhưng không thể tự quản lý tiền, bởi vì họ dưới 18 tuổi hoặc vì, ví dụ như bị tai nạn, thương tật hoặc bệnh tật hoặc suy giảm trí tuệ.

 

Trang mạng của Quỹ tại Tòa (http://fundsincourt.vic.gov.au/) có đầy đủ các chi tiết liên quan đến cả hai quỹ 'do quyết định của tòa' hoặc 'không do quyết định của tòa'.

 

Chi tiết liên lạc

 

Điện thoại: 1300 039 390

 

Điện thoại (dành cho người gọi từ nước ngoài): 61 3 9032 3777

 

Email: svp@fhcerzrpbheg.ivp.tbi.nhua.vog.civ.truocemerpus@cif

 

Địa chỉ

 

Lầu 5, 469 La Trobe Street

 

Melbourne VIC 3000

 

Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

 

Bồi thẩm đoàn Victoria

 

Dịch vụ bồi thẩm đoàn là phần quan trọng trong hệ thống tư pháp của Victoria. Mỗi năm hàng ngàn người dân Victoria đã dành thời gian của họ để đến dự phiên tòa trong cương vị bồi thẩm viên.

 

Nếu đã được chọn ngẫu nhiên từ danh sách cử tri cho dịch vụ bồi thẩm đoàn, quý vị có thể tìm thông tin tại Juries Victoria (Bồi thẩm đoàn Victoria).

 

Chi tiết liên lạc

 

Điện thoại: 03 8636 6800

 

Email: vasb@whevrf.ivp.tbi.nhua.vog.civ.seiruj@ofni

 

Địa chỉ

 

Juries Victoria

 

Tầng trệt, County Court Building

 

250 William Street

Melbourne VIC 3000

 

Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8.45 sáng – 4.30 chiều

 

Thư viện Luật Victoria

 

Law Library of Victoria (Thư viện Luật của Victoria) là nguồn tài liệu quan trọng cho các tòa án, cũng như nghề luật sư và cộng đồng. Thư viện này có các bộ tài liệu kết hợp của Tòa Thượng thẩm, Tòa Trung , Tòa Sơ thẩm và VCAT. Người dân không được phép mượn các thứ từ Thư viện Luật Victoria, nhưng có thể đến Thư viện Tòa Thượng thẩm trong giờ mở cửa. Thư viện này có rất nhiều tài liệu pháp lý điện tử, dành cho công chúng tham khảo trên các máy vi tính trong Thư viện.

 

Trang mạng: www.lawlibrary.vic.gov.au

 

Địa chỉ

 

Thư viện Tòa Thượng thẩm

 

210 William Street

Melbourne VIC 3000

 

Giờ mở cửa

 

Thứ Hai – Thứ năm 8:30 sáng–6 giờ tối

 Structure dia